Kolonistugor

Fastighetskontoret ansvarar för mark som kommunen äger. Det är fastighetskontoret som genom arrendeavtal upplåtit koloniområdet till föreningen.

Stadsbyggnadskontoret har ansvar för vad och hur man får lov att bygga på sin kolonilott. Det styrs av detaljplaner och områdesbestämmelser. Eftersom reglerna varierar mellan olika områden är det viktigt att du talar med din koloniförening om vad som gäller för just ditt område.

När du planerar att bygga till, bygga om eller bygga nytt ska du i första hand vända dig till din förening för att få ett godkännande från dem. Därefter vänder du dig till fastighetskontoret. Följer du gällande bestämmelser kommer fastighetskontoret att ge dig tillstånd. Om åtgärden är bygglovpliktig lämnas ärendet vidare till stadsbyggnadskontoret som hanterar bygglovsfrågan och ett eventuellt bygglov.

Det är viktigt att skilja på tillstånd från fastighetskontoret och formellt beviljat bygglov från stadsbyggnadskontoret. Om åtgärden är bygglovpliktig får den inte påbörjas förrän stadsbyggnadskontoret meddelat startbesked.

I ansökningsblanketten hittar du information om hur en ansökan ska se ut och vilka handlingar som behövs.

Hämta blankett

Ansökan/anmälan skickas till:

Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Senast ändrad: 2011-04-29 15:11