Miljöbyggprogram SYD

Miljöbyggprogram SYD är ett program för miljöanpassat byggande som antogs i kommunfullmäktige den 21 oktober
år 2009.

Ett av Sveriges miljömål är "att skapa en god bebyggd miljö" och detta vill vi i Malmö stad tillsammans med Lunds kommun i bästa mån efterleva. Därför har ett kommungemensamt program tagits fram. Det gäller i såväl Malmö stad som Lunds kommun vid köpeavtal och markanvisningar etc.

Miljöbyggprogram SYD har en egen hemsida

Programmet utgör en internetbaserad plattform för konstruktivt och strategiskt samarbete mellan kommuner, byggherrar, byggföretag och andra aktörer för en ekologiskt hållbar utveckling.

Läs mer:
Läs mer om programmet på www.miljobyggprogramsyd.se

Senast ändrad: 2014-09-25 17:31