Olovligt byggande

Tänk på att vissa åtgärder inte är bygglovspliktiga, läs mer under "Vad får jag göra utan bygglov".
 

  • Om det utförs byggnadsåtgärder inom en fastighet, marken höjs eller om det rent av finns brister i underhållet på en fastighet, så kan man lämna in en anmälan till stadsbyggnadskontoret.
  • Anmälan görs till Stadsarkitektavdelningens kunddisk. Här kan du få information om det behövs bygglov för åtgärden samt om det finns bygglov beviljat. Om det rör sig om äldre åtgärder, så kan det ta lite längre tid att få fram upplysningar om giltigt bygglov då dessa ej finns registrerade i datasystemet utan måste sökas upp i stadsbyggnadskontorets arkiv.
  • Vill man som anmälare bli underrättad under ärendets gång skall man lämna kontaktuppgifter. Tänk dock på att dessa uppgifter blir offentliga.
  • Därefter utför kontoret en utredning för att fastställa vad som hänt och vilka påföljder/föreläggande som eventuellt kan bli aktuella.
  • Bygglov kan i vissa fall beviljas i efterhand och då kan det bli frågan om påföljder. Kan inte bygglov beviljas i efterhand, så kan det bli en fråga om föreläggande vid vite att ta bort den olovligt utförda åtgärden. Vilka påföljder som kan bli aktuella regleras i Plan- och bygglagen (PBL).
  • Det finns alltid en möjlighet att vidta rättelse i det olovliga ärendet genom att återställa till ursprungligt skick.

Senast ändrad: 2013-12-09 11:58