Plan- och bygglovstaxa vid Malmö stadsbyggnadsnämnd

För de tjänster som stadsbyggnadsnämnden tillhandahåller utgår avgift, t ex enligt den Plan- och bygglovstaxa som antagits av Kommunfullmäktige. Detta kan gälla detaljplan, bygglov, bygganmälan, nybyggnadskarta, mätning m fl uppdrag.

Vill du veta mer om avgifter och taxa kan du ladda ned och läsa dokumentet Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet