Plan- och bygglovstaxa vid Malmö stadsbyggnadsnämnd

För de tjänster som stadsbyggnadsnämnden tillhandahåller utgår avgift, till exempel enligt den Plan- och bygglovstaxa som antagits av Kommunfullmäktige. Detta kan gälla detaljplan, bygglov, bygganmälan, nybyggnadskarta, mätning m fl uppdrag.

Vill du veta mer om avgifter och taxa är du välkommen att kontakta vår kunddisk på Stadsbyggnadskontoret. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på den här sidan.

Senast ändrad: 2017-09-07 11:58