Mätningstjänster

Här hittar du information om stadens mätningsverksamhet som är ett serviceorgan för kommunens förvaltningar och för den privata bygg- och anläggningsverksamheten.

Mätning och beräkning utföres i samråd med beställare enligt HMK:s anvisningar för bygg-, anläggnings- och kartprojekt.

Exempel på våra mätningstjänster:

 • Utsättning
 • Lägeskontroll
 • Kartläggning
 • Koordinatberäkning
 • Stomnät, byggnät
 • Avvägning, sättningskontroll
 • Ledningsredovisning
 • Relationsritning
 • Industrimätning
 • GPS-mätning
 • Projekteringsmätning, bygg och anläggning

Hämta blankett

Beställning av Mätningstjänster

Ansökan/anmälan skickas till: Stadsbyggnadskontoret, 205 80 Malmö

Senast ändrad: 2010-01-27 15:14