Så söker du tillstånd

Tillstånd för att använda offentlig plats söks på polismyndighetens blankett. Ansökan ska lämnas eller sändas till polismyndigheten och den ska vara underskriven av den ansvarige anordnaren.

Fyll i blanketten så fullständigt som möjligt för att undvika att behöva komplettera ansökan. Bifoga skiss till ansökan.


Du laddar ner blankett för ansökan om tillstånd via polisens webbplats, se länk nedan. Blanketten skickas sedan till polismyndigheten i Malmö, Drottninggatan 18, 211 49 Malmö, telefon 114 14.

Avgifter

Polisen tar ut en ansökningsavgift. Pengarna betalas inte tillbaka även om du får avslag på din ansökan.

Dessutom tillkommer en avgift för användningen av offentlig plats, enligt en taxa som beslutats av kommunfullmäktige i Malmö. Avgiften beror på upplåtelsens ändamål. För de flesta upplåtelser finns en fast angiven taxa men för vissa ändamål finns en flytande avgiftsgräns som bestäms av verksamhetens art, läge, utsträckning i tid och övriga omständigheter.

Att tänka på innan du ansöker om tillstånd

Polismyndigheten sänder ansökan på remiss till gatukontoret som ska ge sitt tillstånd till upplåtelsen. Gatukontoret gör en bedömning bl a utifrån följande punkter:

  • ändamålet med upplåtelsen
  • framkomlighet för allmänhet helt generellt och kanske för funktionshindrade i synnerhet
  • utformning i de fall upplåtelsen skall vara under en längre tid
  • krav på bygglov eller andra myndigheters krav
  • teknisk försörjning, till exempel el
  • tider
  • avgifter
  • renhållning
  • återställning av platsen

Kontakta gärna gatukontoret innan du skickar din ansökan till polisen. Då får du reda på om platsen är lämplig för ändamålet.

Här kan du läsa om allmänna villkor för upplåtelser.
"City of Malmö´s general conditions an information for the commercial use of public placec".


Vill du få mer information om när det krävs tillstånd, var du ansöker om tillstånd, vad ansökan kostar och ladda ner blankett för ansökan, ska du titta på polisens webbplats.


Är du företagare i Malmö och har frågor om näringslivet i staden? Vänd dig gärna till Malmö stads företagslots!

Senast ändrad: 2017-01-03 09:45