Malmömodellen

Malmö stad arbetar aktivt med att bidra till att göra skolan till en attraktiv och hållbar arbetsplats men behovet av lärare är akut. Malmömodellen har tagits fram som en lösning när det inte finns möjlighet att rekrytera legitimerade lärare.

Malmömodellen skapar även trappsteg mot legitimation och ytterligare karriärssteg för legitimerade lärare.

Malmömodell i samverkan

Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har i samverkan med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet tagit fram Malmömodellen. Modellen används vid behov på Malmö stads gymnasie­skolor och vuxenutbildning. Detta för att vid lärarbrist säkerställa kvalitet och rätts­säkerhet i undervisning och betygssättning.

Malmömodellen – undervisande assistent och lärare med särskilt handledningsansvar

En undervisande assistent (UA) är en obehörig lärare som undervisar en eller flera klasser i ett eller flera ämnen. Som stöd har UA en lärare med särskilt handledningsansvar. Den handledande läraren som utses har visat god förmåga till kunskapsspridning och kollegialt lärande, är skicklig och framgångsrik i sin undervisning.

Undervisande assistent får handledning av en lärare med särskilt handledningsansvar som till exempel kan vara:

  • Tolkning av läroplan och ämnesplan
  • Besök i varandras klassrum
  • Framtagande av undervisningsmaterial och lektionsplanering

Lärare med särskilt handledningsansvar är den som betygsätter de elever som undervisas av en UA. Lärare med särskilt handledningsansvar har därför ett nära samarbete med UA för att följa elevernas kunskaps­utveckling. Lärare med särskilt handledningsansvar har 15 till 50 procent avsatt tid i sin tjänst för uppdraget och handleder som mest fem UA.  

Vill du jobba hos oss?

Är du intresserad av att arbeta enligt Malmömodellen som undervisande assistent på gymnasieskola eller inom vuxenutbildning? Håll utkik efter våra lediga jobb.

Senast ändrad: 2016-09-20 14:54