Ung i Sommar

Ungdomar födda mellan 1999–2002 (16–19 år) och som är folkbokförda i Malmö, kan söka sommarpraktik hos Ung i Sommar. Under fyra veckors praktik får du arbetslivserfarenhet och tjänar samtidigt dina egna pengar.

Ung i Sommars ansökan är öppen mellan den 20 februari - 20 mars!
Du som följer kriterierna ovan kommer så småningom att kunna logga in här på sidan via en länk.

Vem kan ansöka?
- Ungdomar som är födda mellan 1999-2002 och folkbokförda i Malmö kan ansöka.

Varför ska man praktisera?
- Genom praktiken får du arbetslivserfarenhet, en meningsfull fritidssysselsättning under sommaren, du skapar kontakter och tjänar dina egna pengar!

Vad ska du tänka på när du ansöker?
- Välj ett praktikområde som du är intresserad av.
- Se till att du kan vara hemma under perioden du ansöker för.
- Det är viktigt att du lämnar rätt uppgifter, såsom adress och telefonnummer, för att vi ska kunna nå dig!

Hur mycket får jag i praktikersättning?

  • Född 1999 = 67 kr/timme
  • Född 2000 = 62 kr/timme
  • Född 2001 = 56 kr/timme
  • Född 2002 = 54 kr/timme

När betalas praktikersättningen ut?
- För att en utbetalning ska kunna göras måste din Överenskommelse om praktik och en timregistrering från din handledare ha kommit in till Ung i Sommar!

Utbetalningen sker tidigast på utbetalningsdatum månaden efter att du avslutat din praktik.

Följ länken här för vidare svar på frågor.

För dig som vill söka praktik sommaren 2018

Ansökan till Ung i sommar 2018 öppnar den 20 februari 2018

 

Fler möjligheter att praktisera

Om du är född mellan 1999–2002 så kan du söka praktik till olika events under hela året! Läs mer om Praktik vid events och hur du anmäler intresse.

Senast ändrad: 2018-01-11 14:53