Sommarpraktik i grundskolan

Sommarpraktik i grundskolan är en satsning som syftar till att ge högstadieungdomar i de kommunala skolorna en meningsfull sysselsättning under sommaren. Första året satsningen anordnades var 1979.

Det går inte att som enskild elev söka till Sommarpraktik i grundskolan, utan platserna tilldelas de kommunala skolorna och fördelas till eleverna av elevhälsoteamet på respektive skola.

Praktikanterna är högstadieelever i de kommunala skolorna, födda 2003-2005. Praktikplatserna finns inom den privata och offentliga sektorn men även inom föreningslivet. Det utgår en praktikersättning som betalas av Malmö stad och förhandlas centralt.

Satsningen samordnas av Ung i Sommar, vars medarbetare finns tillgängliga före, under och efter praktiken för att hjälpa till och svara på frågor samt göra besök på praktikplatserna.

Senast ändrad: 2017-12-04 15:34