Ansöka om plats

Ansökan om plats till förskola och pedagogisk omsorg kan ske när barnet är fött och behovet är känt. Ditt barn kan börja förskolan tidigast från det datum då barnet fyller ett år.

Välja startdatum

När du gör en ansökan till förskola eller familjedaghem anger du ett första och ett sista datum då ditt barn kan starta. Startperioden kan vara 1-21 dagar. Om du vill att ditt barn ska börja på ett visst datum ska du skriva samma datum i båda datumfälten i ansökan.

Tänk på att du måste ha gjort ansökan senast fyra månader innan den valda perioden börjar.

Önska förskola

Du kan önska upp till fem olika förskolor när du ansöker. Fram tills dess att du fått erbjudande om plats, kan du när som helst ändra i dina önskemål. Om möjligt tas hänsyn till önskemål om förskola vid beslut om plats. I annat fall fördelas platserna så att samtliga barn erbjuds plats så nära hemmet som möjligt.

På väg att flytta till Malmö

Bor du utanför kommunen och tänker flytta till Malmö kan du ansöka om plats i förskola för ditt barn. Då använder du ansökningsblanketten. När du vet var du kommer bo måste du komplettera din ansökan med en kopia på hyres-/köpekontrakt eller annat dokument som styrker att ni är på väg att flytta till Malmö.

Information och regler

Läs gärna vad som gäller innan du ansöker.

Regler för Malmö stads förskoleverksamhet

Så här ansöker du om plats

Ansök direkt via e-tjänst

Via vår e-tjänst fyller du enkelt i din platsansökan digitalt. För att använda tjänsten behöver du ha e-legitimation. Om barnet har två vårdnadshavare krävs att båda har e-legitimation.

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda e-tjänsten. Detsamma gäller om du är bosatt utanför Malmö. Använd då istället blanketten för att ansöka om förskoleplats.

Efter att du som vårdnadshavare har bekräftat ansökan får du en bekräftelse via e-post. Om du inte får någon bekräftelse kontakta förskoleförvaltningen.

Ansök via blankett

Om du inte vill eller kan använda e-tjänsten kan du fylla i och skicka in blanketten "Ansökan till förskola/familjedaghem" som du hittar under rubriken FörskolaMalmö stads blankettsida.

Personlig service av placeringsenheten

Individärenden gällande barn i förskoleverksamhet kan av sekretesskäl inte besvaras via mail. För att få hjälp med din ansökan om förskoleplats är du alltid välkommen att kontakta våra handläggare på placeringsenheten. Du kan antingen ringa eller komma under våra besökstider:

Ring oss

Telefonnummer: 040-34 44 34
Telefontid: måndag-fredag, klockan 09.00-12.00

Besök oss

Adress: Lugna gatan 82

Vi har besökstider, måndagar och onsdagar mellan kl 13-15.
Vi ses då!

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-13 14:36