Inskrivning i skolan för nyanlända barn och ungdomar i Malmö

Grundskolan

Nyanlända barn och ungdomar i Malmö i åldern 6–16 år ska vända sig till Mottagningsskolan Mosaik för inskrivning. Vid besöket ska barnet och minst en vårdnadshavare (förälder) vara med och barnets identitet ska kunna styrkas.

Vid besöket registreras barnet och får information om aktuell skola och skolstart. Därefter träffar barnet och vårdnadshavaren en skolsköterska som gör en hälsobedömning.

Skolstart för nyanlända barn

Barn i årskurs F–6 börjar på en skola som ligger nära bostaden eller i närområdet. Som vårdnadshavare kan du välja vilken skola du vill att ditt barn ska gå på, det fria skolvalet.

Barn i årskurs 7–8 går på Mottagningsskolan Mosaik. Efter en tid på skolan fortsätter eleverna sin skolgång på en annan grundskola i Malmö.

Barn i årskurs 9 går i centrala förberedelseklasser på Dammfriskolan.

Inskrivning i grundskolan, kontakta: Inskrivningsenheten, Mottagningsskolan Mosaik

Telefontid: måndag–fredag kl 8.00–9.00. 
Telefon: 0768-60 50 78
Besöksadress: Rönnblomsgatan 6 A, bottenplanet
Ordinarie besökstider: tisdagar, onsdagar och torsdagar kl 9.00–13.00.

Kontakt: Rickard Sjövall på Mottagningsskolan Mosaik


 

Om den svenska skolan

Alla barn och ungdomar i Sverige går i skolan. Barn som fyller 6 år kan börja i förskoleklass som är frivillig. Alla barn går i grundskolan från ungefär 7 års ålder och den är obligatorisk. Skolplikten gäller årskurs 1–9, det vill säga i nio år. Läs om den svenska skolan på flera olika språk på Skolverkets webbplats.

Gymnasieskolan

Språkintroduktion (SPR) är ett introduktionsprogram på gymnasienivå och vänder sig till nyanlända ungdomar mellan 16 och 19 år som inte har svenska som modersmål. Om ungdomen är över 18 år krävs uppehållstillstånd för att börja på Språkintroduktionen. Utbildningens syfte är att eleven ska få de kunskaper i svenska och andra ämnen som behövs för att kunna gå vidare till ett nationellt program i gymnasieskolan, till vuxenutbildning eller bli bättre förberedd för arbetslivet.

Om gymnasieskola för nyanlända.

Anmälan till Språkintroduktion:

Peggy Thornström, samordnare för Språkintroduktionen
E-post: peggy.thornstrom@malmo.se
Mobil: 076-6076912 (mån-fre kl. 10-11)

Senast ändrad: 2017-08-08 08:52