Inskrivning i skolan för nyanlända barn och ungdomar i Malmö

Grundskolan

Nyanlända barn och ungdomar i Malmö i åldern 6–16 år ska vända sig till Mottagningsenheten för inskrivning. Vid besöket ska barnet och minst en vårdnadshavare (förälder) vara med och barnets identitet ska kunna styrkas.

Vid besöket registreras barnet och får information om aktuell skola och skolstart. Därefter träffar barnet och vårdnadshavaren en skolsköterska som gör en hälsokontroll.

Introduktion och kartläggning

Mottagningsenheten förbereder nyanlända skolbarn inför fortsatta studier på en skola i Malmö. Alla barn i årskurs 1–9 får efter inskrivningen stanna på Mottagningsenheten för en introduktion till svensk skola. Barnens tidigare skolkunskaper och erfarenheter kartläggs enligt Skolverkets rutiner under introduktionsperioden.

Skolstart för nyanlända barn

Barn i årskurs F (förskoleklass) börjar på en skola som ligger nära bostaden eller i närområdet. Som vårdnadshavare kan du välja vilken skola du vill att ditt barn ska gå på, det fria skolvalet.

Barn i årskurs 1–6 startar efter 14 dagars introduktion på en skola som ligger nära bostaden eller i närområdet.

Barn i årskurs 7–8 fortsätter efter sex veckors introduktion sin skolgång på en grundskola i Malmö.

Barn i årskurs 4–9, som inte kan läsa och skriva på sitt modersmål, går 4–6 månader i centrala alfabetiseringsklasser på Mottagningsenheten.

Barn i årskurs 9 går i centrala förberedelseklasser på Mottagningsenheten hela läsåret. Stort fokus läggs på språkutveckling. Målet är att våra nyanlända elever så snabbt som möjligt ska lära sig det svenska språket och utvecklas i alla skolämnen. Undervisningen motsvarar årskurs 9 på andra grundskolor i Malmö.

Inskrivning i grundskolan, kontakta: Inskrivningen, Mottagningsenheten

Telefontid: Måndag–fredag kl 8.00–9.00.
Telefon: 0768-60 50 78
Besöksadress: Rönnblomsgatan 6 A, bottenplanet
Ordinarie besökstider: Tisdagar, onsdagar och torsdagar kl 9.00–13.00.

Kontakt: Rickard Sjövall, studie- och yrkesvägledare på Mottagningsenheten

Om den svenska skolan

Alla barn och ungdomar i Sverige går i skolan. Barn som fyller 6 år kan börja i förskoleklass som är frivillig. Alla barn går i grundskolan från ungefär 7 års ålder och den är obligatorisk. Skolplikten gäller årskurs 1–9, det vill säga i nio år. Läs om den svenska skolan på flera olika språk på Skolverkets webbplats.

Gymnasieskolan

Språkintroduktion (SPR) är ett introduktionsprogram på gymnasienivå och vänder sig till nyanlända ungdomar mellan 16 och 19 år som inte har svenska som modersmål. Om ungdomen är över 18 år krävs uppehållstillstånd för att börja på Språkintroduktionen. Utbildningens syfte är att eleven ska få de kunskaper i svenska och andra ämnen som behövs för att kunna gå vidare till ett nationellt program i gymnasieskolan, till vuxenutbildning eller bli bättre förberedd för arbetslivet.

Om gymnasieskola för nyanlända.

Anmälan till Språkintroduktion:

Peggy Thornström, samordnare för Språkintroduktionen
E-post: peggy.thornstrom@malmo.se
Mobil: 076-6076912 (mån-fre kl. 10-11)

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-10 14:50