Busskort / Resebidrag

Busskort för dagliga resor inom Skåne. Resebidrag är en ersättning för dagliga resor mellan folkbokförings­adressen och gymnasieskolan.

Bidrag beviljas enligt Lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110).

Du kan ansöka om resebidrag om du:

  • Är folkbokförd i Malmö stad.
  • Går på en gymnasial utbildning.
  • Har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395).
  • Har minst 6 km, enkel väg, mellan din folkbokföringsadress och din gymnasieskola enligt Skånetrafikens cykelreseplanerare.
  • Inte har inackorderingsbidrag.
  • Du kan få resebidrag fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Hur gör jag en ansökan om busskort om jag går på en kommunal gymnasieskola i Malmö?

Du som går på en kommunal gymnasieskola i Malmö ska inte göra en ansökan om resebidrag. Om du är berättigad till resebidrag kommer du att få ett busskort av din gymnasieskola.

Hur gör jag en ansökan om busskort om jag går på en fristående gymnasieskola i Malmö?

Om du går på en fristående gymnasieskola i Malmö och uppfyller villkoren ska du fylla i ansökan om resebidrag och skicka till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 205 80 Malmö. Du kan även mejla ansökan till antag@malmo.se.

Ansökningsblanketten kan även hämtas i förvaltningens reception på Storgatan 20 i Malmö.

För att vara garanterad att få ditt busskort innan skolstart behöver vi få in din ansökan senast:

  • 30 juni 2017 om du ska börja årskurs 2 eller 3.
  • 21 juli 2017 om du ska börja årskurs 1.

Hur gör jag en ansökan om busskort om jag går på en gymnasieskola utanför Malmö?

Om du går på en gymnasieskola utanför Malmö och uppfyller villkoren ska du fylla i ansökan om resebidrag och skicka till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 205 80 Malmö. Du kan även mejla ansökan till antag@malmo.se.

Ansökningsblanketten kan även hämtas i förvaltningens reception på Storgatan 20 i Malmö.

För att vara garanterad att få ditt busskort innan skolstart behöver vi få in din ansökan senast:

  • 30 juni 2017 om du ska börja årskurs 2 eller 3.
  • 21 juli 2017 om du ska börja årskurs 1.

Hur får jag mitt busskort om min ansökan blir beviljad?

Om din ansökan blir beviljad kommer ditt busskort fram till och med den 31 augusti 2017 att skickas hem till din folkbokföringsadress. Därefter kan du hämta ditt busskort i receptionen på gymnasie- och vuxen­utbildningsförvaltningen, Storgatan 20 i Malmö.

För att få ditt busskort krävs giltig legitimation/pass. Saknar du legitimation/pass ska vårdnadshavare följa med och legitimera sig.

Vad gör jag om jag tappar mitt busskort eller om det slutar fungera?

Då ska du omgående anmäla detta till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens reception, där ett nytt kort kan erhållas mot en avgift på 300 kr (obs endast kortbetalning). För att ett nytt busskort ska kunna lämnas ut krävs giltig legitimation/pass. Saknar du legitimation/pass ska vårdnadshavare följa med och legitimera sig.

Vad gör jag om jag tappar mitt terminsbevis eller om det blir skadat?

Då ska du omgående anmäla detta till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Har du tappat ditt termins­bevis kan ett nytt busskort erhållas mot en avgift på 300 kr (obs endast kortbetalning). För att ett nytt busskort ska kunna lämnas ut krävs giltig legitimation/pass. Saknar du legitimation/pass ska vårdnadshavare följa med och legitimera sig.

Har ditt terminsbevis blivit skadat kan du mot inlämning av det skadade terminsbeviset kostnadsfritt erhålla ett nytt terminsbevis. Detta gör du i receptionen på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Storgatan 20 i Malmö.

Vad gör jag om jag får böter?

Då ska du omgående anmäla detta till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens reception, där nytt kort kan erhållas mot en avgift på 300 kr (obs endast kortbetalning). För att ett nytt busskort ska kunna lämnas ut krävs giltig legitimation/pass. Saknar du legitimation/pass ska vårdnadshavare följa med och legitimera sig.

Din bot kan avskrivas om du inom fem dagar från den dag du fick böter kan visa upp det nya iordningställda kortet tillsammans med din bot på något av Skånetrafikens kundcenter och betalar en expeditionsavgift på 50 kr.

Vad gör jag om jag inte längre är berättigad till ett busskort?

Du är skyldig att återlämna ditt busskort om du avbryter studierna, flyttar från Malmö stad, flyttar inom Malmö stad eller på annat sätt felaktigt tar emot ditt busskort. Meddela snarast gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen vid ändrade förhållanden.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om busskort?

Då vänder du dig till gymnasie- och vuxenutbildnings­förvaltningen. Vi finns på Storgatan 20 i Malmö. Det går även bra att kontakta oss på 040-34 33 90 eller antag@malmo.se.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-16 08:09