Läsår och lovdagar

Läsåret för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan börjar i augusti och slutar i juni. Förutom lovdagar är eleverna lediga ytterligare fem dagar, studiedagar.

Fristående skolor kan ha andra datum, se skånegy.se eller kontakta skolan. Malmös fristående gymnasieskolor hittar du här.

Höstterminen 2017

HT 2017

21 augusti–21 december


Lovdagar

30 oktober–3 november (höstlov, vecka 44)


Studiedag

29 september

Vårterminen 2018

VT 2018

8 januari–14 juni


Lovdagar

19–23 februari (sportlov, vecka 8)
26 mars–2 april (påsklov, vecka 13)

30 april–1 maj
10–11 maj
6 juni


Studiedagar

25 januari
7 mars 
22 maj

Läsåret 2018/2019

HT 2018

20 augusti–21 december


VT 2019

7 januari–13 juni

Senast ändrad: 2017-07-14 14:25