UngMalmö

Vi finns till för dig som är mellan 16 och 24 år utan examen från gymnasiet eller som är utan arbete.

Illustration: Henning Brandstedt

Kontakta oss och få hjälp med att planera din framtid, hitta din väg tillbaka till skolan eller att komma ut i arbetslivet.

Hos oss är du i centrum och all planering utgår från dina behov.

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

UngMalmö arbetar med särskilda insatser för ungdomar folkbokförda i Malmö i åldersgruppen 16 - 19 år inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som regleras i Skollagen. Enligt lagen ska en hemkommun löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga åtgärder.

Vägledningssamtal

Hos oss kan du få individuell studie- och yrkesvägledning

Praktik

Vi kan hjälpa dig att hitta en praktik inom de flesta branscher samt vara med och stötta dig till att komma med ett eget förslag.

Dessutom kan vi erbjuda:

  • Hjälp att skriva CV
  • Workshops och föreläsningar om inspirerande ämnen
  • Studiebesök på skolor, arbetsplatser eller andra ställen utifrån dina intressen
  • Stödsamtal med kurator om känslor, funderingar kring relationer, identitet och livet i stort
  • Samhällsinformation och praktiskt stöd
  • Hälsocoachning som uppmuntrar till kroppskännedom, utmanar dina inre hinder och ger dig kunskap och information om koppling mellan kropp, sinne och kultur.

Välkommen!