Nationella program

Nationella program är gymnasieprogram med nationellt fastställda examensmål. En fullständig utbildning på ett nationellt program omfattar 2 500 poäng. De flesta nationella program har nationella inriktningar.

Det finns 6 högskoleförberedande program

Dessa ger grundläggande behörighet till universitet eller högskola. På en del utbildningar krävs särskild behörighet.

Det finns 12 yrkesprogram

Dessa ger behörighet till yrkeshögskola. Du kan även läsa in grundläggande högskolebehörighet.

Senast ändrad: 2018-01-05 15:35