TODO-mässan

Välkommen till TODO – vägen till lediga jobb och studier. I november varje år samlar vi arbetsgivare, branschfolk, skolor, ungdomscoacher, vägledare och arbetsförmedlare för att prata studier, jobb och karriär med Malmös unga.

Suuz Naffah finns på plats på årets TODO-mässa. Så här såg det ut förra året på TODO.

På TODO kan du som ung Malmöbo

  • prata jobb med arbetsgivare, branschfolk och arbetsförmedlare
  • prata studier med skolor, utbildningsanordnare och vägledare
  • söka jobb på jobbtorget
  • förbättra ditt CV i CV-verkstaden
  • träffa andra som söker utbildning och jobb
  • få ny inspiration i ditt jobbsökande

Besök oss på Facebook

TODO arrangeras av Malmö stad i samarbete med Arbetsförmedlingen. TODO är ett årligt återkommande evenemang och äger rum i november. Det övergripande målet är att få fler unga Malmöbor in på arbetsmarknaden, via studier och direkt via jobb, och att företagen i regionen ska kunna rekrytera kompetenta medarbetare. TODO-mässan sträcker sig över tre dagar, omfattar en yta på 4000 kvm med ett 120-tal utställare och 12 000 besökare. Gymnasiemässan är en del av TODO.

Senast ändrad: 2018-01-11 13:17