Träffa representanter för skolor

 

Du har möjlighet att träffa studievägledare/representanter från folkhögskolor i Skåne, Lunds universitet och Malmö högskola på Vägledningscentrum.

Då kan du ställa frågor om deras utbildningar samt hur det praktiskt fungerar att studera på skolan med mera.

Lunds universitet:

Från och med vecka 47  (20 november) kommer Lunds Universitet att finnas på Vägledningscentrum vid de här tillfällena:

  • måndagen den 20 november 13.00-16.00
  • onsdagen den 13 december 08.00-12.00

Från 2018 träffar du Lunds Universitet varje torsdag 13.00-16.00. Läs mer om Lunds universitet här.

Malmö högskola:

Malmö högskola träffar du torsdagar ojämna veckor 10.00-12.00. Läs mer om Malmö högskola här.

Folkhögskolor i Skåne:

Folkhögskolor i Skåne träffar du varannan tisdag kl 13-16 ojämna veckor (fram till 19/12). Läs mer om Skånes folkhögskolor här.

Senast ändrad: 2017-11-21 08:26