Tandsköterska

Ansökan för kursstart i januari 2018

är avslutad 2017-10-13.

 

Ledningsgruppen för utbildningen har haft antagningsmöte 8/11 och då beslutat att erbjuda 32 sökande möjlighet att börja utbildningen. Vi önskar deras svar senast 19/11.

 

Du som är reservplacerad vid ledningsgruppens antagningsbeslut kan följa din platsplacering på yh-antagning.se

 

"Vi är stolta och glada över att så många har sökt till vår utbildning Tandsköterska i Malmö, nämligen drygt 330".


 

Vi tar inte emot fler ansökningar!

Om ansökan inför 2018

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudie samt Särskild behörighet (med lägst godkänt betyg G) i:

  • Svenska 2/Svenska som andra språk 2 eller motsvarande

Dokument som ska skicka till oss för att styrka din behörighet, är slutbetyg eller examensbevis från gymnasiet/vuxenutbildningen eller motsvarande som till exempel intyg från Folkhögskola eller bedömning från UHR gällande utländska betyg.

Tänk på att betyg/intyg ska scannas in och bifogas , foto samt utdrag från antagning.se kan inte godkännas.

All behörighet ska vara styrkt senast sista ansökningsdag.

Ingen komplettering av betyg i efterhand.

Urval ( rangordning av sökande ) för antagning i Malmö är endast betygsmeritvärde.

Om utbildningen

Yrkeshögskoleutbildningen till tandsköterska  är på tre terminer, 325 Yh-poäng. Utbildningen är på Värnhemsskolan, Malmö. Under utbildningstiden ingår LIA (lärande i arbete).

Vår utbildning är avgiftsfri och studiemedelberättigad. Resor till och från LIA bekostar studerande.

Tandsköterskans huvudsakliga arbetsuppgift är att traditionellt assistera tandläkaren, arbeta som profylaxtandsköterska med egna patienter samt att jobba med teamtandvård som innebär arbetsfördelning inom teamet.
Viktiga egenskaper för en tandsköterska är förmåga att arbeta nära andra och att vara intresserad av människor.

Kännetecknande för vår utbildning är vårt nära samarbete med Tandvårdshögskolan på Malmö Högskola, Folktandvården Skåne och Privattandläkarna Skåne.

Vi erbjuder kvalitetssäkrade LIA-platser med god handledning på olika platser i Skåne.

Du som studerande kan behöva resa till den ort utanför Malmö där LIA-plats finns.

Kursinnehåll

Terminstider

Terminstider YH7

 

 

 

Termin 1

2017-01-23 - 2017-06-25

v 7-9 (LIA 1)

22 veckor

Termin 2

2017-08-21 - 2018-01-14

v 45-50 (LIA 2)

21 veckor

Termin 3

2018-01-15 - 2018-06-17

v 12-21 (LIA 3)

22 veckor

Terminstider

YH 8
Termin 1

2018-01-15 - 2018-06-17

v 9-11 (LIA 1)

22

Termin 2

2018-08-20 - 2019-01-13

v 45-50 (LIA 2)

21

Termin 3

2019-01-14 - 2019-06-16

v 12-21 (LIA 3)

22

 

Senast ändrad: 2017-11-15 11:06