Senast uppdaterad 2017-01-09 14:27.

När snö och halka kommer

I veckan varnar SMHI för kallare temperaturer i Malmö. Om det blir snö eller halka kommer snöröjning eller/och halkbekämpning att utföras.

Malmö stad har som mål att de största gatorna  ska vara halkfria när morgontrafiken sätter igång. Du ska också kunna cykla utan problem på de viktigaste cykelvägarna.

Först snöröjs och halkbekämpas huvudgator, gång- och cykelbanor som har första prioritet. När dessa är färdigröjda, börjar arbetet på gator och platser i andra prioritering. Om det snöar mycket, betyder det att man kan behöva köra flera omgångar i prioritet 1, innan prioritet 2 sätts igång.

Läs mer om prioriteringen här

Gemensamt ansvar

Kommunen och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning.

Malmö stads gatukontor har ansvar för vinterväghållningen på offentliga platser - det vill säga kommunala körbanor, cykelvägar, torg och vissa gångbanor.

Villaägare och andra fastighetsägare ska röja snö och se till att det inte är halt på trottoarerna utanför sina hus. Det gäller även andra ytor för gångtrafiken även om de inte kallas för trottoarer. Det säger stadgan om renhållning av gångbana. Det är också fastighetsägarens skyldighet att ta bort istappar som hänger ner från fastigheten.

Läs mer om gemensamt ansvar här