Senast uppdaterad 2017-02-09 10:23.

Internetbaserad behandling mot ilska och aggressioner

Sektionschef Mikael Wejsfelt och Ingela Karlsson på Kriscentrum Malmö Samtalsmottagning.

Förstör ilskan dina relationer? Nu söker Samtalsmottagningen fler deltagare till en studie som undersöker om kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet kan minska utagerande beteende och våld i nära relationer. Förhoppningen är att studien så småningom ska resultera i ett nytt behandlingsalternativ.

Kan du ångra saker du sagt till din partner? Tappar du lätt humöret? Har det hänt att du i ilska har kastat saker, hotat eller slagit? Får det här din relation att bli lidande? Svarar du ja på dessa frågor kan studien IVIN2 vara något för dig. Studien vänder sig till personer som har svårigheter att hantera ilska, aggressioner eller utagerande beteenden i nära relationer. Behandlingen pågår under cirka 12 veckor och är kostnadsfri för deltagarna.

– Vi ser studien som ett komplement till ordinarie behandling. Vi hoppas att vår medverkan i studien ska leda till att vi kan erbjuda ytterligare ett sätt att arbeta för den som har svårigheter att hantera ilska och vi hoppas också kunna nå ut tidigare. Studien undersöker också om internetbehandlingen kan hjälpa personer att förändra sitt beteende vid svårighet att reglera ilska, aggression och utagerande beteende i nära relation, säger Ingela Karlsson på Samtalsmottagningen.

Behandling

Stora delar av behandlingen är internetbaserad och deltagarna kan ta del av programmet vilken tid på dygnet som helst. Behandlingen innehåller både text att läsa samt olika föreläsningar i form av filmer och övningar. Varje deltagare som bor i Malmö har sin egen behandlare på Samtalsmottagningen.  Deltagaren och behandlaren träffas vid uppstart och avslut av internetbehandlingen.  Under tiden som behandlingen pågår har deltagaren och behandlaren kontakt via mail och behandlaren ger feedback på de uppgifter som deltagaren lämnar in.

Genom sin medverkan i IVIN2 hoppas medarbetarna på Samtals-mottagningen att nå ut bredare än vad de gör i dag:

– Vi hoppas att fler Malmöbor ska hitta till oss och vi är också nyfikna på om internetbehandling tilltalar någon grupp som vi inte hade förväntat oss.  Detta är ju en unik möjlighet för de som har svårt att komma till mottagningen. Du är inte beroende av att komma på samtal en viss tid och det underlättar om du exempelvis arbetar eller studerar på annan ort eller är föräldraledig, avslutar sektionschef Mikael Wejsfelt.

Läs mer:

Kontaktuppgifter och mer information om Malmös samtalsmottagning