Senast uppdaterad 2017-02-08 15:50.

Besöksnäringen ökar igen

Cyklister

Antalet hotellövernattningar i Malmö har ökat under 2016, både vad gäller svenska och internationella besökare. Därmed har den positiva trenden för Malmös besöksnäring hållit i sig ända sedan 2004. De positiva siffrorna för 2016 tillskrivs bland annat Malmös starka kongress- och konferensutbud, samt ett fint evenemangsår.

Under 2016 uppgick antalet gästnätter, det vill säga övernattningar, på Malmös hotell till 1 805 479 stycken, vilket är en ökning med hela 15 % eller 241 604 gästnätter jämfört med året innan. Procentuellt är ökningen större än i Stockholm och Göteborg, som båda har ökat med 6 %.

- Det är fantastiskt roligt att hotellen i Malmö hade ett kanonår 2016. Aldrig tidigare har det bott så många hotellgäster här. Särskilt glädjande är den imponerande ökningen av turister från Storbritannien på 34%. Mina medarbetare har genomfört flera lyckade kampanjer mot den marknaden under året, och samtidigt har vi sett förbättrade flygförbindelser från brittiska städer. Det är jättekul att se hur det har gynnat Malmö, säger Ann Nyström, Malmö stads destinationschef.

Att staden lyckats attrahera många konferenser och kongresser är en bidragande faktor till framgången men troligtvis inte den enda. Katarina Olsson, Evenemangschef på Malmö Turism, pekar på det växande restaurang- och kulturutbudet och på 2016 som ett hett arrangemangsår med allt ifrån Påvebesök till Aviciis avslutningskonsert, EM handboll, Dreamhack och Håkan Hellström.

- Och så får vi inte glömma årets internationella snackis, den anonyma musen som bidrog till uppmärksamhet långt över alla förväntningar, tillägger Katarina Olsson.

Både svenska och internationella gäster har ökat på Malmös hotell under året som gick. Av de internationella gästerna var det danska som stod för flest övernattningar i Malmö under 2016, därefter kom tyska och brittiska besökare.