Senast uppdaterad 2017-02-13 15:41.

Nya sätt att möta malmöiter

Malmö turistbyrå

Ändrade beteendemönster hos turister och andra besökare gör att Malmö Turism gör ett nytt strategival inför framtiden. Nu ska besökarna mötas där de allt mer föredrar att vara. Mestadels på nätet.

- Vi ser att besökarna väljer andra vägar att hitta information om staden och dess attraktioner på än de tidigare har gjort. Trafiken på siter som Tripadvisor och Expedia stiger samtidigt som den i vår egen kanal Malmotown, sjunker. I det läget väljer vi att anpassa oss efter våra kunder, berättar Ann Nyström, Malmö stads destinationschef.

Det nya fokuset innebär att den egna hemsidan Malmotown fasas ut och att resurser istället läggs där besökarna föredrar att vara, vilket kan variera över tid. Malmös turistbyrå på Skeppsbron stänger den 15 maj av samma anledning..

Besökare berättar för besökare

Nu vill Malmö Turism uppmuntra Malmöbor och besökare att själva skriva om sina upplevelser i Malmö på exempelvis Tripadvisor.

- Vi vill främja dialogen om Malmö när den sker, där den sker och som den sker. Besökarna på externa digitala mötesplatser visar att de föredrar att lära känna Malmö genom andras tips och erfarenheter. De är inte intresserade av en tillrättalagd bild av staden. Malmö drar besökare för vad staden är och vad som erbjuds, det bekräftas av en stabil kurva av stigande besökssiffror, säger Ann Nyström.

Fler och bättre informationsställen

Förutom resetjänster på nätet så finns ett antal ”InfoPoints” som samarbetar med Malmö Turism. De har fått extra kunskap om Malmö genom Malmö turism och där kan besökaren bl.a. hitta kartor. Infopoints finns på: Centralstationen, Emporia, Triangeln, Konsthallen, Sibbarps camping, Lagunen (småbåtshamnen), Katrinetorp, Pressbyrån på Södergatan samt den bemannade toaletten på Gustav Adolfs torg.

- Dessutom har vi ett pilotprojekt med s.k. ”beacons” som innebär att våra besökare via bluetooth kan få information i telefonen när de befinner sig på vissa platser. Men naturligtvis går det lika bra för en Malmöbo som vill lära sig mer om staden att använda dessa tjänster, som självfallet är gratis för alla, avslutar Anna Wittgren, affärsområdeschef på Malmö Turism.