Senast uppdaterad 2017-02-16 08:30.

Kompetenscentrum sexuella tjänster vill förhindra sexköp

Kompetenscentrum sexuella tjänster vill förhindra sexköp

Sektionschef Ulrika Lindh, Sara Olsson, Katarina Klostergard, Elin Johansson, Karin Jönsson (frånvarande på bilden; Sanna Rasmussen och Lisa Green)

Mika Malmö har bytt namn och heter numera Kompetenscentrum sexuella tjänster (KST). Namnbytet kommer inte att innebära några förändringar i verksamhetens uppdrag. I vår kommer KST att lägga extra kraft på insatser för att minska efterfrågan kring sex mot ersättning.

Kompetenscentrum sexuella tjänster vänder sig till personer som säljer, köper, byter eller konsumerar sexuella tjänster på olika sätt. Syftet med namnbytet handlar främst om att öka tydligheten för individen kring verksamhetens uppdrag:

– Vår verksamhet består av en bred kompetens och vi arbetar med ett flertal olika insatser för att minska prostitution och människohandel i Malmö. Det är viktigt att vårt namn beskriver vad vi gör och vad vi kan bemöta, och där tycker jag att vi har hittat ett bra namn i Kompetenscentrum sexuella tjänster, säger sektionschef Ulrika Lindh.

Få söker hjälp

KST arbetar på flera nivåer för att ge Malmöbon en bred kompetens kring sex mot ersättning. Arbetet sker efter nationella riktlinjer där ett fokusområde handlar om att lägga större vikt vid efterfrågan kring sex mot ersättning. KST satsar därför under våren extra på att nå personer som köper sex. Generellt sett är det färre personer med erfarenhet av att köp sex som vänder sig till verksamheten än personer som säljer. Elin Johansson på KST uppskattar att ungefär hälften så många köpare som säljare söker stöd:

– Ofta har inte personer som köper sex kunskap om att det finns hjälp att få. Det är först när de börjar söka efter råd och stöd på nätet och hittar vår verksamhet som det blir tydligt. Det kan också upplevas som svårt att ta steget att söka hjälp då många kan känna skuld och skam och har en rädsla för att ens partner eller anhöriga ska få vetskap om vad som skett.

Stort behov av att prata

Satsningen på sexköp innebär bland annat att utöka stödet till personer med upplevt problematiskt sexuellt beteende, men även att kunna finnas till för anhöriga. Stödet kan exempelvis innebära samtal via mail, chatt, telefon eller personliga möten.

– Det finns ofta ett stort behov av att ventilera när man väl kontaktat oss och samtalsämnena varierar mycket. Det kan handla om allt från relationer och familjesituation till tvång, ångest, sexmissbruk och stress. Många identifierar sig inte som sexköpare, men upplever att deras beteende har blivit ett problem i vardagen som påverkar deras mående, säger Elin, och fortsätter:

– Det handlar till stor del om att bredda perspektiven. De som söker vår hjälp har olika bakgrunder, kommer från olika samhällsklasser och är i olika åldrar. Det som ofta förenar dem är känslan av att inte riktigt ha kontroll över sitt liv eller sina relationer på ett eller annat sätt.

Under våren kommer KST att synas i flera sammanhang för att presentera sin verksamhet och det stöd de erbjuder. Bland annat kommer en föreläsning om sexköp hållas på Stadsbiblioteket i februari och längre fram i vår erbjuds föreläsningar som är mer specifikt riktade till andra yrkesverksamma inom olika myndigheter.

Mer information