Senast uppdaterad 2017-02-27 16:10.

Fler Malmöbor öppnar upp sina hem

Ett tjugotal nya boenden – det blev det direkta resultatet av att Refugees Welcome Sweden och Malmö stad annonserade sitt samarbete i december 2016. Nu är arbetet i full gång. De inkomna intresseanmälningarna ska matchas med nyanlända i behov av bostad. Samtidigt fortsätter arbetet med att hitta fler malmöbor som kan tänka sig att bli hyresvärdar.

I december 2016 inledde Malmö stad ett samarbete med Refugees Welcome Sweden – för att tillsammans matcha samman Malmöbor med möjlighet att hyra ut rum med nyanlända i behov av boende. Reaktionen från malmöborna har varit positiv och flera intresseanmälningar har kommit in till Refugees Welcome Sweden.

- Sedan vi påbörjade samarbetet har vi fått in ett 20-tal nya boenden, det är väldigt glädjande men också utmanande, säger Kajsa Sörman på Refugees Welcome Sweden.

Alla som anmält sitt boende kontaktas av en volontär. Just nu kontaktar Refugees Welcome Sweden alla som anmält sig under december och januari för att kontrollera status och påbörja processen.

- Just nu har vi sex stycken volontärer som arbetar med att kontakta hyresvärdar. Men vi skulle behöva fler volontärer – så om en kan tänka sig att hjälpa till med matchningen är det bara att höra av sig till oss! säger Kajsa Sörman.

Efter första kontakten besöker Refugees Welcome Swedens volontärer hyresvärden för att prata mer om förutsättningarna och förväntningarna.

- Det är viktigt att alla känner sig bekväma under hela processen och därför sker matchningen stegvis. När vi träffat hyresvärden kan vi vända oss till våra samarbetspartners, så som Malmö stad för att få hjälp att hitta en bra matchning, berättar Kajsa Sörman.

Läs mer och anmäl ditt intresse på Refugees Welcome Swedens hemsida

Ett värdefullt samarbete

- Genom samverkan med Refugees Welcome Sweden kan nyanlända erbjudas en annan bostadstyp än de boendeformer som Malmö stad i nuläget kan erbjuda. Genom att öppna upp våra hem underlättar vi också för nya Malmöbor att integreras i det svenska samhället, berättar Maher Akob, enhetschef sociala resursförvaltningen, Malmö stad.

Genom att samarbeta kan Malmö stad och Refugees Welcome Sweden samla sina resurser och ta hjälp av varandra, därmed blir arbetet långt mer effektivt än om organisationerna hade arbetat var för sig.

Fakta: Så följs arbetet upp

Samarbetet och verksamheten följs kontinuerligt upp genom avstämningar och rapporter. Projektassistenten med utökat samordningsansvar Mouhamad Ftouni i Malmö stad rapporterar löpande till enhetschefen på enheten Vuxna Anvisade enligt Bosättningslagen. För att ytterligare tydliggöra vad som behöver utvecklas och förbättras inom partnerskapet och verksamheten genomförs även utvärderingar vid behov.

Vid kalenderårets slut kommer verksamheten som bedrivits under året och en beskrivning av måluppfyllelse att redovisas genom en sammanställd rapport. Överenskommelsen om partnerskapet gäller från 1 januari 2017 till 1 december 2017.