Senast uppdaterad 2017-03-15 10:54.

Nya riktlinjer för uteserveringar

Nu finns det nya riktlinjer för stadens uteserveringar. De har förtydligats och ger nya möjligheter. Målet är att antalet brister i vår stadsmiljö ska minska.

De nya riktlinjerna ger nya möjligheter. Nu kan vi godkänna:

  • höj- och sänkbara staket på uteserveringar som ligger i vindutsatta lägen
  • inramning med glas och plexiglas som vindskydd
  • fristående markiser
  • att markiserna vindsäkras
  • att inramning i vissa fall, sätts fast i marken
  • breddning av uteserveringar med tillfällig gångbana i parkeringszonen

De nya riktlinjerna som antogs av Tekniska Nämnden i december 2016, har blivit tydligare när det gäller myndighetskrav, tillgänglighet både på gångbanor och inne på uteserveringen, utrustningens utformning och förankring. En annan nyhet är ett avsnitt som handlar om uppvärmning och att det finns illustrationer som förstärker texten.

Tänk på att lämna en tydlig skiss över den planerade ytan.

Nya riktlinjer 

Läs mer om uteserveringar