Senast uppdaterad 2017-03-22 21:47.

Forskare och planerare bjuds in till grön konferens

Urban green infrastructur - connecting people and nature for sustainable cities

Det är namnet på den slutkonferens i GREEN SURGE-projektet som anordnas på S:t Gertrud i Malmö mellan 20-21 september.

GREEN SURGE är ett samarbetsprojekt mellan 24 parter i 11 länder och är finansierat av Europeiska Kommissionen FP7.

Projektet har arbetat med att identifiera, utveckla och testa nya metoder för grönområden där den biologiska mångfalden, människor och grön ekonomi har stått i centrum för att möta storstadens utmaningar. Eftersom Malmö stad är en förebild i arbetet ärdet naturligt att lägga slutkonferensen här, och för att samtidigt kunna visa upp praktiska exempel.

För studenter och forskare ger slutkonferensen också möjlighet att presentera egna forskningsrön. Material ska vara inskickat senast 1 juni 2017. Läs mer om det här.

Call för abstract, please visit the GREEN SURGE website for more information.