Senast uppdaterad 2017-03-15 10:54.

Nyanlända ska få en snabbfil till jobb

Film om Dubbel Yrkesutbildning

Arbete parallellt med yrkesutbildning och språkutbildning för mer än 230 Malmöbor under tre år. Dubbel Yrkesutbildning är ett projekt som kommer att ge fler Malmöbor jobb, snabbare.

- Dubbel yrkesutbildning är ett försök att införa en arbetsmarknadsmodell, som har fått stor framgång i Tyskland. En styrka med modellen är att den utgår från näringslivets behov av kompetens och skräddarsyr personal för att fylla rekryteringsbehov förklarar Bodil Olsson, projektmedarbetare från stadskontoret.

Uppstart

Projektet är nu inne i en uppstartsfas där de första potentiella deltagarna, som har valts ut av Arbetsförmedlingen, har involverats.

- Innan vi går igång i skarpt läge, som blir i april, gör vi en inventering av vilka frågor som är viktiga för deltagarna och för de företag som ska ta emot dem. Tydlig kommunikation av vad som erbjuds och vilka krav vi ställer är viktigt för alla parter, så att de kan känna sig trygga i att vara med, förklarar Andreas Konstantinides, projektledare från stadskontoret.

Det finns redan ett antal intresserade företag och organisationer inom Malmös bristbranscher. Samarbetspartnern, Sydsvenska Handelskammaren arbetar för att rekrytera fler.

Den andra samarbetspartnern Arbetsförmedlingen är samtidigt inne i processen att inventera och validera möjliga deltagares kompetenser för att kunna sätta igång den första gruppen med 30 deltagare under våren.

- Det unika med Dubbel Yrkesutbildning är att vi utgår från näringslivets kompetensförsörjningsbehov, som samordnas av Sydsvenska Handelskammaren. Målet är att fylla deras behov med skräddarsydd personal. Samtidigt skapar vi nya ingångar och kortare väg till arbetsmarknaden liksom mer långsiktiga anställningar och ökade möjligheter till integration och självförsörjning, avslutar Bodil Olsson.