Publicerad 2017-04-05 12:57

Senast uppdaterad 2017-04-05 13:23

Flygande start för Resursteam Heder

resursteam Heder

Resursteam Heder har varit igång sedan den 3 oktober. Responsen har varit stor och nu satsar medarbetarna för att kunna nå ut till fler ungdomar.

Resursteam Heder är till för ungdomar oavsett sexuell läggning eller könsidentitet som lever med exempelvis kontroll, press och/eller hot på grund av heder. Teamets målsättning är att verka förebyggande och nå ungdomar i ett tidigt skede. Teamet fungerar också som stöd för yrkesverksamma. Sedan projektet drog igång har de tre medarbetarna Emma, Matilda och Sandra haft ett fullspäckat schema då efterfrågan varit stor.

– Det fanns redan ett intresse innan vi startade upp eftersom vi pratat om projektet i olika sammanhang. Vi är väldigt glada att intresset är så stort. Hittills har vi hunnit med 31 informationstillfällen och föredrag, och lyckats nå ut till ca 400 yrkesverksamma, berättar Sandra.

Stort intresse från yrkesverksamma

Fler informationsmöten och föredrag är inplanerade och på listan över deltagare finns yrkesverksamma inom bland annat skola, fritidsgårdar, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Vid informationstillfällena arbetar teamet två och två. Erfarenheten kring hedersproblematiken bland de yrkesverksamma kan se olika ut:

– Det finns vissa som har lång erfarenhet av att jobba med målgruppen, men som kan känna sig ensamma med frågan och behöver någon att prata med. Det finns också de som är nya i yrket och som känner sig osäkra på hur de ska bemöta ungdomar som behöver stöd, säger Emma.

På informationsträffarna berättar Resursteam Heder om vilket stöd de kan erbjuda. Föredragen handlar också om att informera om hedersrelaterat våld och förtryck, lagstiftning mot barn- och tvångsäktenskap samt könsstympning. Tanken är att yrkesverksamma ska känna sig tryggare i att bemöta ungdomar som lever med hedersproblematik.

Vill nå fler ungdomar

Grundtanken med Resursteam Heder är att vara tillgängliga och mobila genom att finnas på ungdomarnas arenor. Telefonlinjen är öppen från tidig morgon till sen kväll på vardagar och det går även att ringa på helger. I dagsläget är merparten av de som hör av sig yrkesverksamma, men förhoppningen är att fler ungdomar får upp ögonen för teamets arbete.

– När vi haft kontakt med en ungdom eller samtalat med en yrkesverksam om en ungdom är vi väldigt noga med att ge dem en tid för samtal så snabbt som möjligt, helst samma eller nästkommande dag. Det är viktigt att inte förlora kontakten, säger Matilda, och fortsätter:

– De vanligaste frågorna ungdomarna har rör begränsningar och kontroll. Vi är där för att lyssna och prata om vilka möjligheter som finns.

Fortsatt högt tempo

Ett nästa steg för Resursteam Heder blir att marknadsföra sig ytterligare mot ungdomarna. För att lyckas med det är de överens om att det är viktigt att rikta in sig på verksamheter som möter ungdomar i sitt dagliga arbete. Arbetet framöver innebär också en hel del nätverkande:

– Vi kommer att fokusera på att  hitta fler sätt att nå ut till ungdomarna. Idén till Resursteam Heder fanns i över två år innan den blev verklighet, och det är kul att få testa en idé som man tror på när den visar sig funka bra i realiteten också, avslutar Emma.

Mer information

Tel: 0723-71 22 49
E-post: resursteam.heder@malmo.se
Webb: malmo.se/resursteamheder