Publicerad 2017-04-07 10:55

Senast uppdaterad 2017-05-02 09:20

Samarbete för ökad tillit

På bilden: Ulf Sempert, polismästare (tv), Mujo Halilovic, RIKC (mitten), Klas Friberg, regionpolischef (th)

På bilden: Ulf Sempert, polismästare (tv), Mujo Halilovic, RIKC (mitten), Klas Friberg, regionpolischef (th)

Polisregion Syd och Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) Malmö stad har i veckan skrivit under en ny gemensam handlingsplan för arbetet med nationella minoriteter romer. Handlingsplanen är en unik form av samverkan som ska skapa tillit och främja känslan av tillhörighet.

Handlingsplanen ”Vår framtid – tillit, tillhörighet, ansvar” utgör en viktig del i polisregion Syds ansvar för, och arbete med, inkludering av nationella minoriteter − med det yttersta målet att uppfattas som ”allas polis”.

 - Ett bra förhållande mellan polis och minoritet kräver tillit och relation. Det har varit en förmån för mig att ha fått vara med på det här, för att vi ska komma vidare från det som står på pappret måste det finnas en relation, och det är det jag ser att vi bygger här, säger Klas Friberg, tf. regionspolischef.

Handlingsplanen bidrar också till att utmana rådande stereotyper och myter om den romska minoriteten och polisen. Ett viktigt steg i det arbetet är att erkänna den mörka historien som den romska minoriteten har, i såväl Sverige som övriga Europa, och se hur den påverkar dagens situation. Därmed är handlingsplanen en del av vår tids demokrati- och kunskapsutveckling och ett viktigt bidrag i arbetet med att bygga ett nytt inkluderande ”Vi”.

 - Om varje tidsålder har sina egna fördomar, myter, stereotyper och ”vi och dom” föreställningar så måste varje tidsålder bemöta dessa utmaningar. Handlingsplanen är ett sätt att bidra till att utveckla tillit, tillhörighet och ett ansvar för de som är olika oss när det gäller kön, bakgrund, religion, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning och ålder, säger Mujo Halilovic, verksamhetschef för Romskt informations- och kunskapscenter i Malmö stad.


 - Det finns en styrka i mångfalden, det är där vi har en faktisk möjlighet att bli allas polis, säger Ulf Sempert, BF-strateg polisregion Syd.

En del av regeringens strategi för romsk inkludering

2014 ingick dåvarande Polismyndigheten i Skåne ett samarbetsavtal med RIKC för att aktivt bidra till regeringens strategi för romsk inkludering 2012-2032. Till avtalet kopplades en handlingsplan som sträckte mellan 2014-2016. Samarbetsavtalet har tagit över av polisregion Syd och handlingsplanen ”Vår framtid – tillit, tillhörighet, ansvar” har nu antagits som ny handlingsplan.

I handlingsplanen finns en redogörelse för vad som hittills gjorts inom ramen för samarbetsavtalet mellan polisregion Syd och RIKC.

Ladda ner handlingsplanen Vår framtid - tillit, tillhörighet, ansvar

Vill du veta mer?

Mujo Halilovic Romskt informations- och kunskapscenter, Malmö stad
Tel. 040-346012
E-post: mujo.halilovic@malmo.se
malmo.se/rikc