Publicerad 2017-04-27 08:08

Senast uppdaterad 2017-04-28 15:09

Valborg - en trevlig högtid med risker

Valborgsmässoafton är en högtid som uppskattas av många ungdomar, men tyvärr finns det även risker i samband med att ungdomar firar Valborg. Malmö stad vill uppmärksamma dig som förälder på dessa risker samt informera dig om var du kan vända dig vid behov av stöd och hjälp.

Många ungdomar vill gärna fira Valborg utomhus och ofta förekommer även alkohol och narkotika som en del i firandet. Att använda narkotika är olagligt och risken för att bli utsatt för rån, våldsbrott, sexualbrott och olyckor ökar betydligt då en ungdom druckit alkohol och/eller använt narkotika. Det är ofta enkelt för ungdomar att komma över alkohol och narkotika.

Valborgsmässofirandet sker på olika platser i Malmö, framförallt längst stränderna Ribersborg och Sib­barp men många ungdomar väljer också att åka till Stadsparken i Lund. Tidigare år har flera ungdomar farit illa under firandet av valborg, ofta som resultat av berusning.

Föräldraansvar

Du som förälder har ett mycket viktigt ansvar och är den viktigaste personen i din ungdoms liv. Din attityd och ditt förhållningssätt till alkohol och droger påverkar ditt barn. Genom att bjuda hemma lär du då ut att det är OK att dricka alkohol. En återhållsam hållning till bjudvanor gör skillnad. Undersökningar visar att ungdomar vars förälder har en restriktivare hållning till att bjuda på alkohol hemma mer sällan dricker sig berusade. Att våga prata om alkohol med tonåringar är viktigt.

Riskhelgsgruppen

Till s.k. riskhelger då många ungdomar rör sig utomhus och där risken för alkoholintag är stort sammankallar Malmö stad och polisområde Malmö en Riskhelgsgrupp som söker upp och möter ungdomarna där dessa befinner sig.

Råd till dig som förälder:

  • Det är straffbart att köpa eller ge alkohol till ungdomar under 20 år.
  • Prata med din ungdom kring alkohol och narkotika. Det är inte alla ungdomar som dricker alkohol eller använder narkotika, vilken attityd har din ungdom?
  • Prata med andra föräldrar – dela information och stötta varandra.
  • Genom att följa din ungdom till den plats där Valborgsfirandet ska äga rum, hålla kontakt under kvällen och hämta vid firandets slut så ser du till att din ungdom kommer hem på ett tryggt och säkert sätt.
  • När du får information om var en fest eller ett firande i offentlig miljö ska hållas, så tar Socialarbetare för ungdomar (070-600 35 36) och Polisen (114 14) tacksamt emot tips! Tips från dig är till stor hjälp i vårt förebyggande arbete, för att din ungdom ska få det så tryggt och säkert som möjligt.