Publicerad 2017-05-04 10:45

Senast uppdaterad 2018-03-08 08:47

Flera storsatsningar på trygghet

Malmökärlek

En ny överenskommelse för samverkan med polisen, 50 miljoner extra till trygghetsskapande insatser och införandet av ett helt nytt styrsystem för förebyggande arbete. Det är tre stora nya satsningar för trygghet i Malmö som beslutades i kommunstyrelsen den 3 maj.

Samverkansöverenskommelse med polisen

Överenskommelsen Trygg och säker stad 2017-2022 fastställer att Malmö stad och polisområde Malmö ska samverka inom det trygghetsskapande och förebyggande arbetet. Tillhörande verksamhetsplan pekar ut elva prioriterade områden för trygghetsinsatser de närmaste två åren.

Läs mer och ladda ner samverkansöverenskommelse och verksamhetsplan här.

Vid en pressträff den 3 maj berättade Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande och Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö, mer om vad överenskommelsen innebär.

50 miljoner extra till trygghetsskapande insatser 2017

Fler kameror, bättre belysning och ökad renhållning. Det är några av insatserna som ska genomföras under 2017 för att Malmö ska bli en tryggare stad.

Kommunfullmäktige beslutade tidigare i år att satsa 50 miljoner kronor extra på förebyggande och trygghetsskapande åtgärder under 2017. I dialog med polisen i Malmö, kommunala förvaltningar och bolag har en rad insatser nu presenterats. Åtgärderna beslutades av kommunstyrelsen den 3 maj och innehåller flera olika delar.

Läs mer om vilka åtgärderna är här

Communities that Care (CTC) - nytt styrsystem för förebyggande arbete

CTC är ett övergripande system för preventionsarbete som ska skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga och som nu ska införas i Malmö stad. Det är ett vetenskapligt grundat system som går i linje med Malmökommissionens rekommendationer för en socialt hållbar stad.

Läs mer om CTC här