Publicerad 2017-06-02 15:52

Senast uppdaterad 2017-07-14 12:03

Storsatsning på kollektiv­trafik, cykel och bostäder

Bild på Malmö C

Idag, fredagen den 2 juni, har Malmö stad och Region Skåne kommit överens med Sverigeförhandlingen. Åtta bussobjekt, Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2, fjorton cykelbanor samt 28 550 nya bostäder i storstadsområde Malmö ingår. Detta är den största kollektivtrafiksatsningen i Malmö sedan Citytunneln byggdes.

I framtidens gröna, täta och integrerade Malmö är det viktigt med lättillgänglig infrastruktur – att det är korta avstånd till hållplatser och tågstationer. Detta bidrar Sverigeförhandlingen till.

Att ha nära till kollektivtrafik innebär ökade möjligheter för fler att utbilda sig eller arbeta i en större gemensam arbetsmarknadsregion – där avstånden tack vara en välfungerande infrastruktur samtidigt krymper.

Avtalet i Sverigeförhandlingen innebär att Malmö får delfinansiering av åtta busslinjer, Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2 och 14 cykelstråk i Malmö.

Fakta

Sverigeförhandlingen tillsattes av regeringen sommaren 2014. I Sverigeförhandlingens uppdrag utöver ny höghastighetsbana ingår att förhandla om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken och leder till ökat bostadsbyggande i Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Skåne.