Publicerad 2017-06-13 08:32

Senast uppdaterad 2017-06-15 16:36

Vill alla att du ska gifta dig, utom du?

Snart är det sommarlov. För många innebär det en möjlighet att kunna åka och hälsa på släktingar och vänner. En del reser till sina tidigare hemländer, vilket för de allra flesta innebär ett kärt återseende. Men för några finns det risk för att det då görs upp planer för, och till och med genomförs, förlovning och äktenskap – ibland mot personens vilja. 

Det finns en lag som förbjuder andra att tvinga eller pressa någon till att gifta sig mot sin vilja – oavsett ålder. Du, och ingen annan än du, bestämmer om du vill gifta dig och i så fall vem du vill gifta dig med. Om någon pressar, hotar eller försöker övertala dig att gifta dig så är det viktigt att du pratar med någon vuxen du litar på: någon i skolan, ungdomsmottagningen, socialtjänsten eller polisen. Du kan också vända dig till dem om du är på väg att resa utomlands och är orolig för att bli bortgift.

– Om det finns ett akut hot om bortgifte så kan man vända sig till socialtjänsten i det område där man bor – och till polisen. Det är viktigt att få någon att prata med och få information om sina rättigheter och stöd- och skyddsmöjligheter, säger kvinnofridssamordnare Margot Olsson, Malmö stad.

Det finns många möjligheter att få stöd och hjälp för den som är orolig och har frågor kring tvångsäktenskap. Unga, vuxna, anhöriga och vänner kan exempelvis vända sig till Plattform Malmö, ungdomsmottagningarna, Kriscentrum Malmö, skolkuratorer, skolsjuksköterskor och kvinno- och tjejjourer.

– Ett tips om du känner oro kring att bli bortgift och ska resa bort under sommaren är att ha kontaktuppgifter till en organisation som erbjuder stöd i din telefon. För att undvika att någon går in och hittar kontakten i din telefon kan du använda ett kodord, säger Margot Olsson.

Mer information

Socialtjänsten i din stadsdel, växel 040-34 10 00
Resursteam Heder, 072-371 22 49
Plattform Malmö, 040-34 05 50
Kriscentrum Malmö Boende Heder, 0768-91 67 19
Dina rättigheter (Rädda Barnen med flera)
RFSL Rådgivningen Skåne 040-611 99 50
Polisen, 114 14

Ladda ned

Visste du det? – om tvångsäktenskap och barnäktenskap (svenska)
Visste du det? – om tvångsäktenskap och barnäktenskap (arabiska)
Visste du det? – om tvångsäktenskap och barnäktenskap (dari)