Publicerad 2017-06-15 11:25

Senast uppdaterad 2017-06-15 14:04

Avgifter barnomsorg juni - juli

I enlighet med Malmö stads avgifter och regler för förskoleverksamhet, kommer förskolebarn som terminstid betalar skoltaxa; att debiteras full avgift för juni och juli månad.

Detta berör barn födda 2010, 2011 och 2012 som har 15 timmar gratis per vecka.

Ladda ned mer information. (pdf, 128 kB)