Publicerad 2017-06-21 16:47

Senast uppdaterad 2017-06-21 16:53

Polisen utser nytt särskilt prioriterat område i Malmö

I en ny fördjupad kunskapsrapport om problematik i utsatta områden i Sverige tillkommer ett nytt särskilt prioriterat område i Malmö, Nydala-Hermodsdal-Lindängen. Här kommer polisen nu att ytterligare förstärka sina insatser.

– Det här kommer inte som en överraskning för oss, polisen har länge haft området under luppen och vi riktar redan nu extra polisresurser dit för särskilda insatser riktade mot kriminella individer och konstellationer, säger Stefan Sintéus, polismästare i Malmö.

– Att Malmöpolisen prioriterar Nydala-Hermodsdal-Lindängen ser vi som positivt utifrån att vi ser behov av att förstärka polisens närvaro och resurser i detta område, inte minst med tanke på den senaste tidens skjutningar, säger Britt-Marie Pettersson, direktör på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

– Vi vet att de här områdena är socialt utsatta och det har vi jobbat med länge, precis som Malmöpolisen. Jag hoppas att man också från nationellt håll nu prioriterar polisens resurser i de här områdena så att de kan jobba långsiktigt och ihålligt, säger Per-Erik Ebbeståhl, trygghets- och säkerhetsdirektör i Malmö stad.

Pågående arbete

Malmö stad arbetar aktivt med olika insatser i området redan, bland annat genom Framtidens hus på Lindängen med tvärsektoriell samverkan inom staden, med Arbetsförmedlingen och med civilsamhället. Andra viktiga mötesplatser är skolorna, biblioteket, fritidsgårdarna och Allaktivitetshusen. Det finns ett stort lokalt sammanhang och engagemang i området.

Samverkan med polisen på lokal nivå genom medborgarlöften med sammanlagt 69 utlovade åtgärder i området, och på övergripande nivå genom samverkansöverenskommelsen Trygg och säker stad, är två andra viktiga delar av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Två områden sedan tidigare

Sedan tidigare finns två av polisen särskilt prioriterade områden i Malmö, Södra Sofielund (Seved) och Rosengård. Här se polisen positiva effekter av de insatser som riktat mot gängkriminella och där nu ett antal av dem är förvarstagna i avvaktan på rättegång. Detta tillsammans med polisens ökade synlighet i områdena har medfört att det blivit lugnare. De positiva effekterna syns också i polisens trygghetsmätning som visar att otryggheten har minskat i områdena. Polisen kommer fortsättningsvis att rikta insatser till de två områdena vilka även i den nya rapporten är upptagna som särskilt prioriterade.

För att bli mer effektiv i brottsbekämpningen tittar Malmöpolisen tillsammans med Malmö stad på nya metoder som visat sig framgångsrika på andra platser i världen. En evidensbaserad metod som kan bli aktuell är The Group Violence Intervention, som har haft stor framgång när det gäller att bryta våldsutveckling bland gängkriminella i USA. Mer information om denna metod kommer snart!