Publicerad 2017-06-22 11:10

Senast uppdaterad 2017-06-22 11:18

Nytt grepp mot gängkriminella kan prövas i Malmö

Den framgångsrika strategin Group Violence Intervention, utvecklad i USA, ska översättas till svenska förhållanden och kan prövas i Malmö. Syftet är att bryta kriminella individers och konstellationers kriminella gärningar med särskilt fokus på dödligt våld.

Malmöpolisen har under de senaste åren riktat stora resurser för att bekämpa gängkriminaliteten i Malmö. Ett av polisens huvudmål i detta arbete är att minska det dödliga våldet som blivit allt vanligare i gängkriminella kretsar. För att bli mer framgångsrik i denna brottsbekämpning vidgar Malmöpolisen vyerna genom att titta på metoder som varit framgångsrika mot den här typen av kriminalitet på andra platser i värden.

En metod som intresserar Malmöpolisen och Malmö stad är den evidensbaserade strategin Group Violence Intervention, GVI, som utvecklats vid John Jay College i New York. Strategin, som syftar till att bryta kriminella individers och konstellationers kriminella gärningar med särskilt fokus på dödligt våld, har använts med mycket goda resultat. 

För att skaffa mer kunskap om GVI och för att se hur de amerikanska myndigheternas arbete mot gängkriminalitet kan appliceras enligt svenska förutsättningar, begav sig i förra veckan en delegation från Sverige till USA för att bland annat besöka New Haven Police Department. Både Malmöpolisen och Malmö stad är positiva efter besöket.

- Det har varit mycket givande och jag bedömer att modellen mycket väl kan användas i Malmö, säger Stefan Sintéus, polismästare i Malmö.

- Vi har fått mycket input kring hur vi tillsammans med polisen och frivården skulle kunna arbeta intensivt och tätt för att minska det dödliga våldet i Malmö. Vår bedömning är att vi skulle kunna ”översätta” det sociala arbete som ingår i metoden till svenska förhållanden, säger Anna von Reis, avdelningschef för socialtjänsten i Söder på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Nu kommer en arbetsgrupp att sättas samman för att titta på hur verksamheten i Malmö skulle kunna bedrivas under en prövotid.

- Mest imponerande tyckte jag var så mycket skjutningarna minskat. Resultaten av de utvärderingar som har gjorts visar att antalet skjutningar kraftigt har minskat, ibland halverats. Någonting måste de göra rätt. Även om vi gör en hel del bra inom socialtjänsten redan kan vi bli ännu bättre med ett gemensamt starkt fokus på att stoppat skjutningarna. Tillsammans med polis, frivård och andra viktiga aktörer i ett mycket konkret samarbete kan vi hjälpas åt att öka säkerheten för alla i Malmö, säger Lene Cordes, avdelningschef för social resurs på arbetsmarknads- och socialförvaltningen. 

Förarbetet finansieras genom en särskild satsning på trygghetsskapande åtgärder för 2017.  Det är också en del av samverkansöverenskommelsen mellan Malmö stad och polisen.