Publicerad 2017-07-07 10:28

Senast uppdaterad 2017-07-14 11:58

Nytt pris för mänskliga rättigheter

illustration med människor som håller varande i händerna

Malmö stads pris för mänskliga rättigheter ersätter det tidigare mångfalds- och jämställdhetspriset. Den som vill nominera en kandidat kan göra det 15 augusti-15 oktober.

- Genom förändringen av priset breddas det till att omfatta social hållbarhet i en något vidare definition än tidigare. Samtidigt så knyter det tydligare an till det mänskliga rättighetsperspektivet, säger Tom Roodro, planeringssekreterare på stadskontorets välfärdsavdelning.

Malmö stad visar genom priset tydligt att staden vill motverka diskriminering, öka inkludering, främja demokrati, jämställdhet, barnrättsfrågor, hälsa och mångfald. Detta gäller alla Malmöbor oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och/eller ålder.

Kriterier för att få priset

Prissumman är på 50 000 kr. Priset delas ut till en enskild person, grupp, förening, nätverk eller organisation som utfört en insats inom området mänskliga rättigheter.

Det vill säga:

  • Motverkar utanförskap
  • Främjar antidiskrimineringsarbete
  • Främjar jämställdhetsperspektivet
  • Främjar barnperspektivet
  • Utvecklar kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken

Nominering

Den som vill föreslå en vinnare av priset kommer att kunna göra det från malmo.se/mr från 15 augusti till 15 oktober 2017.

Pristagarna utses av två ledamöter från kommunstyrelsen, tre ledamöter ur Malmö stads Beredning för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter samt en ordförande från beredningen.

Beslutet om inrättandet av priset fattades i kommunfullmäktige 26 januari 2017.