Publicerad 2017-07-14 10:11

Senast uppdaterad 2017-08-10 13:44

Malmös arbete med hållbar utveckling i fokus i FN

Globala Målen

När regeringen vill lyfta ett lokalt exempel på arbete med hållbar utveckling vänder de blickarna söderut. På tisdag, den 18 juli, presenterar kommunstyrelsens ordförande, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö stads hållbarhetsarbete på FN:s högkvarter i New York.

Den 17-19 juli träffas ledare från 44 länder på FN:s politiska högnivåforum i New York för att tillsammans med akademi, näringsliv och civilsamhälle följa upp arbetet med Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål. Malmö stad ingår som enda kommun i den svenska delegationen som leds av civilminister Ardalan Shekarabi.

Syftet med högnivåmötet är att följa upp och driva utvecklingen mot de globala hållbarhetsmålen. Temat är att bekämpa fattigdom och främja välstånd i en föränderlig värld med fokus på mål 1, 3, 5, 14 och 17 (se faktaruta).

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh kommer att delta i den officiella svenska presentationen. Anledningen är att Malmö stad redan i september skrev under Agenda 2030 och att staden sedan länge bedriver ett aktivt arbete med hållbar utveckling inom olika områden. Bland annat pågår ett arbete med att omvandla FN:s 17 globala mål till lokal nivå i Malmö stad. Katrin är också inbjuden att delta i diskussioner om mål 14; Hav och marina resurser, där Malmö stad redan är en kunskaps- och utvecklingsnod i samarbete med bland andra World Maritim University. Här kommer kopplingar göras till konferensen Life below water som Malmö står värd för i oktober.

Malmö stad är också inbjuden att arrangera ett seminarium om social hållbarhet och förutsättningar för att minska ojämlikhet i hälsa; Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world. Closing the health gap by implementing AGENDA 2030. Här handlar det om arbetet efter Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Anna Balkfors, Kansliet för hållbar utveckling i Malmö stad kommer hålla i detta seminarium tillsammans med Katrin Stjernfeldt Jammeh, civilministern och representanter från Latin Amerika och Afrika.

-Malmö är en global stad och allt som händer i världen, var helst det hände, påverkar Malmö och malmöborna på något sätt. Och faktum är att allt vi gör i Malmö också påverkar hur världen utvecklas och hur Sverige levererar mot FNs hållbarhetsmål, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

-Vi har länge jobbat med ekologisk hållbarhet och har sedan ett par år också växlat upp arbetet med den sociala hållbarheten, och Malmökommissionen är ett viktigt led i det arbetet. Nu gör vi också de 17 globala hållbarhetsmålen till våra egna, och det är med stolthet jag visar upp det arbete som så många arbetar så hårt med, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.