Kina nyfiket på förvaltningens arbete med barn och ungdomar

Fredagen den 18 augusti fick Plattform Malmö och öppenvården Väster besök av ett tjugotal personer som rest den långa vägen från Kina till Malmö.

studiebesök_kina

Socialarbetare, forskare, akademiker och personer från rättsväsendet från framförallt Peking ville titta närmare på hur flera av arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamheter jobbar med barn och ungdomar i relation till lagar och rättsväsende.

Vi passade på att ställa några frågor till den kinesiska delegationen under deras besök på Plattform Malmö.

Varför valde ni att besöka just Malmö?

– Det finns många likheter mellan Malmö och Peking. Vi har också en stor invandring men inte från andra länder utan från den kinesiska landsbyggden. När de flyttar in till städerna uppstår det situationer som liknar de som finns i Malmö och som vi kan lära oss av.

Vilka var era förväntningar inför studiebesöket?

– Vi hade sedan tidigare fått information om arbetet som bedrivs i Malmö stad och visste att mycket av det ni gör är sådant som vi också jobbar med. Vi såg fram emot att få veta mer om hur ni jobbar med Stödcentrum, medling och familjeterapi. Vi var också nyfikna på hur ni tar hand om brottsoffer, så vi var övertygade om att det skulle blir ett givande besök.

Finns det något särskilt som ni tar med er tillbaka?

– Som akademiker känner jag att jag kan lära mig något av allt jag har fått höra dessa dagar. Framför allt har jag fått mer kunskap om lösningsorienterad samtalsterapi och samhällstjänst. Att ungdomar som har fått samhällstjänst som påföljd inte bara får enklare arbeten som att sopa i parker utan att de även kan få arbeta i till exempel privata företag.

– Sverige används som en modell i många sammanhang globalt när det gäller sociala system. Inte minst nu i den globala värld vi lever i som i vissa fall kan innebära mycket problem och komplikationer. Vi har mycket att lära av Sverige och vi är väldigt glada över att få besöka er

Frågorna ställdes öppet till hela den kinesiska delegationen och flera personer bidrog med svar…

Efter förmiddagen på Plattform Malmö fortsatte studiebesöket till Öppenvården Väster. Här presenterade Simon Bloomfield bland annat sitt arbete kring funktionell familjeterapi.

– Det blev en mycket entusiastisk frågestund efter ett rollspel som visade våra gäster hur ett familjesamtal kan se ut säger Anna-Karin Wennerström Glans. 

Raoul Wallenberg Institutet anordnade studiebesöket. Institutet har sedan flera år tillbaka arbetat för att hjälpa de kinesiska myndigheterna med att förbättra rättsäkerheten och ta tillvara på mänskliga rättigheter. Detta har de gjort genom att arbeta tillsammans med poliser, åklagare, domstolar och socialarbetare i framförallt Peking. Därför föll det sig naturligt att de var i just Sverige som studiebesöket ägde rum.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-08-29 16:30