Publicerad 2017-09-05 10:02

Senast uppdaterad 2017-09-05 10:09

Polisen gör trygghetsundersökning i Malmö

Nu genomför polisen i region Syd den årliga lokala trygghetsmätningen. 67 000 medborgare mellan 16 och 85 år kommer i dagarna att få en enkät hemskickad, med ett antal frågor och besvara.

Känner du dig trygg i ditt bostadsområde? Har du utsatts för brott under det senaste året? Är du orolig för att vistas ute på kvällarna? Det är några av de frågor som ingår i enkätundersökningen.

Svaren är viktiga för polisen och för Malmö stad, för att vi på bästa sätt ska kunna planera och utveckla vårt brottsförebyggande arbete. Om du är en av dem som fått enkäten ber vi dig att svara och därmed ta chansen att påverka vårt arbete.

Läs mer om trygghetsmätningen här

Läs mer om Malmö stad och polisens gemensamma arbete