Publicerad 2017-09-13 08:43

Senast uppdaterad 2017-09-13 08:52

PRAO gör skillnad

Malmö stad har tagit över ansvaret från den enskilde eleven att hitta praoplatser. PraktikMalmö, som arbetar med både praktik- och praoplatser, letar nu på uppdrag av grundskoleförvaltningen efter arbetsgivare inom både offentliga och privata sektorn som kan ta emot åttondeklassare under en givande vecka. Annika Franklin, biträdande förskolechef på Svågertorps och Iduns förskola ser prao som en möjlighet för arbetsgivare att möta sina framtida kollegor.

annika

– Kan vi ta emot prao, så ska vi göra det, säger Annika som tycker att det är bra att det inte längre ligger på eleven själv att hitta sin praoplats. För många åttondeklassare kan det vara ett stort steg att gå in i vuxenvärlden och fråga om prao. Därför blir det ofta upp till föräldrar och vårdnadshavare att hitta platser åt dem. När inte alla har samma tillgång till ett kontaktnät så skapas lätt orättvisa förutsättningar.


”Alla kommer vi ihåg vår första praoplats”

För arbetsplatsen blir det en möjlighet att vara en positiv förebild. En åttondeklassare som hamnar på en bra praoplats och träffar trevliga vuxna som introducerar arbetslivet genom ett bra handledarskap kan vara avgörande för framtiden. Syftet med prao är att få en första inblick i arbetslivet och upptäcka mångfalden av yrken som finns i Malmö.

– Jag tror att det sedan följer att vi har ungdomar som söker sig in till, i detta fall, förskolelärarlinjen för att de hade en bra prao. Alla kommer vi ihåg vår första prao-plats och jag har själv väldigt starka minnen från mina praoperioder, säger Annika. Sedan finns det många ungdomar som inte riktig vet vad deras intressen är eller vad de ska syssla med i framtiden. Då är det bra att få lite inblick i olika arbetsområden för att se om det kan vara intressant. Samtidigt kanske någon konstaterar att detta var nog inget för mig, men att det ändå var jätteintressant att få se hur just den arbetsplatsen fungerade och att ha den erfarenheten med sig.

”Efter praoperioden får eleverna en ny positiv erfarenhet med sig av arbetslivet och människorna som de mött”

Det viktiga ligger i bemötandet av ungdomarna och att handledare samtalar med eleven innan påbörjad prao för att diskutera vilka förväntningar som finns under perioden, så att det kan bli en meningsfull prao för alla parter. Det gäller också att se varje ungdom som en individ och ge dem en chans, att inte dra alla över en kam om det har varit problem kring prao tidigare.

– Jag kan hoppas att ungdomarna kan känna en positiv känsla inför framtiden när de har fått känna på att vara lite vuxen, svarar Annika på frågan om vad hon hoppas att eleverna tar med sig. Att de växer i ansvaret att komma i tid och att sköta sina arbetsuppgifter. Att de får känna att de har betytt någonting och att praotiden har gjort skillnad för arbetsplatsen.