Publicerad 2017-09-22 13:39

Senast uppdaterad 2017-09-26 12:33

Tre hundra på Green Surge

Sjungande barn från Baldins skola

Nästan 300 deltagare samlades på Sankt Gertrud i centrala Malmö i dag för att diskutera resultatet av ett 4-årig EU projekt om grön infrastruktur – GREEN SURGE.

Bland deltagarna fanns representanter från 37 länder varav EU kommissionen och en mix av kommuner, forskare och praktiker från hela världen. Malmö stad är ledande i arbetet med att skapa grön infrastruktur och blev därför vald bland de 11 deltagande länder som rätt plats för den avslutande konferensen.

- Vi valde att lägga Green Surge slutkonferens i malmö då staden har mycket positivt att visa upp när det gäller grön infrastruktur. Och vi valde rätt! Våra nästan 300 gäster har vaerit mycket nöjda säger Stephan Pauleit projektansvarig och professor vid Technical University of Munich och Köpenhamns universitet.

Konferensen öppnade med att 46 barn från Bladins Internationella skola i åldern 6-11 år sjöng I’M THE EARTH.


Alla resultat från arbetet kommer att publicereas på www.greensurge.eu