Publicerad 2017-10-03 16:32

Senast uppdaterad 2017-10-11 16:58

4 000 samlades för gemensam studiedag

Fyra elever på skolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck

Förra veckan samlades över 4 000 medarbetare från grundskoleförvaltningen för en gemensam studiedag på Baltiska hallen i Malmö. Syftet var att få information om vad som hänt under de fyra år som gått sedan förvaltningen bildades och gemensamt förhålla oss till kommande utmaningar och ta del av aktuell forskning inom flera områden.

– En sådan här dag är viktig eftersom vi får ta del av forskning och varandras lärdomar och inte minst ta sikte på framtiden. Dagens fokus var kommande utmaningar och hur vi tror att skolan behöver utvecklas, säger grundskoledirektören Anders Malmquist som inledde studiedagen med att berätta hur grundskoleförvaltningens arbete har påverkat elevernas resultat.

Förmiddagen fortsatte med en föreläsning av Göran Krafft från konsult- och analysföretaget Kairos Future. Föreläsningen handlade om omvärldsbevakning och framtidsspaning, vilken utveckling vi har framför oss och vilka utmaningar våra elever kommer att möta om 20 år. Dessutom presenterades resultaten av en stor framtidsstudie om skolan, kallad Skola 2031, en av flera framtidsstudier som Kairos Future gjort om skolan.

– Vi ville ge alla medarbetare möjlighet att ta del av studiens resultat. Dels är Kairos Future ett välrenommerat företag inom sitt område, dels medverkade 300 elever och 300 lärare i årskurs 8 i Malmös skolor i studien genom att svara på frågor om vad de tror om framtiden, säger Anders Malmquist.

Därefter berättade pedagogen Ulrika Ahlqvist från företaget Hjärnberikad och Rolf Ekman, professor i neurokemi vid Göteborgs universitet, om aktuell hjärnforskning som kan vara till stöd i undervisningen.

– Hjärnforskning är något som har varit efterfrågat av våra medarbetare. Under föreläsningen fick vi bland annat veta hur vi lär, vad som krävs för att vi ska få en bra lärandemiljö och hur vi ska kunna anpassa undervisningen. Passet avslutades med en rörelsepaus som på ett humoristiskt sätt skulle hjälpa oss att befästa det vi lärt oss, säger Anders Malmquist.

Eftermiddagens tema utgick från de förändringar som har gjorts i skolans styrdokument där programmering och skolans ansvar för digitalisering lyfts fram. Claudia Olsson från företaget Exponential berättade om ett framtidsscenario som hon har skrivit om i Digitaliseringskommissionens utredning ”För digitaliseringen i tiden” och Oliver Merlöv från spelutvecklingsföretaget Massive Entertainment berättade om vad kod kan innebära i spelutveckling och vad som krävs för att bli programmerare.

Att arrangera en studiedag för en hel förvaltning hör inte till vanligheterna, senast det hände i grundskoleförvaltningen i Malmö var för fyra år sedan. Den här dagen ville förvaltningsledningen samla alla medarbetare för att ge gemensam fortbildning och stärka den gemensamma kulturen. Anders Malmquist är nöjd med dagen.

– Vi har ett ansvar att fortbilda och utbilda medarbetare utifrån de behov som vi ser. Vi är fullt medvetna att om man anordnar en studiedag för så många medarbetare så är det en utmaning att välja ett innehåll som stimulerar alla olika yrkeskategoriers behov och önskemål. Merparten av medarbetarna tycks vara nöjda med dagen. Det visar den enkätutvärdering som vi gjort. Över 90 procent av dem som svarat är till exempel nöjda med föreläsningen om hjärnforskningen.

Vad blev den totala kostnaden?

– Vi avsatte 1 miljon kronor men sannolikt landar notan på något lägre. Slår man ut det på alla deltagare blev det lite över 200 kronor per person och det är en ovanligt billig form av fortbildning.

Program för grundskoleförvaltningens gemensamma studiedag 27 september 2017 (pdf, 93.6 kB)

Se föreläsningar från grundskoleförvaltningens studiedag, på Pedagog Malmös webbplats