Senast uppdaterad 2017-10-11 17:02.

Enhetlig parkeringstaxa

Bild på parkeringsskylt

Delar av centrala Malmö är först ut med att få mer enhetlig parkeringstaxa. Nu kommer hela Gamla staden att få blå taxa, som är 25 kronor per timme, istället för två olika taxor.

Syftet med den nya taxan är att få en större omsättning på parkeringsplatserna så de oftare blir tillgängliga, och att i enlighet med Plan- och bygglagen ordna trafiken för att uppmuntra de som ska parkera, att använda parkeringshus i större utsträckning. Om fler använder parkeringshus skapas större möjligheter till ett varierat stadsliv i enlighet med antagen parkeringspolicy och trafik- och mobilitetsplan. Det blir enklare för de som parkerar då det nu är en taxa att hålla reda på, i stället för två, inom samma område.

Arbetet med att sätta upp nya vägmärken och justera parkeringsautomaterna beräknas pågå till slutet av vecka 41.

Under hösten får kommande områden en taxeöversyn: Lugnet, Davidshall, Hästhagen och Fågelbacken.