Publicerad 2018-02-02 10:28

Senast uppdaterad 2018-02-02 10:36

Anslag: justerat protokoll

Kommunfullmäktige hade sammanträde 1 februari. § 8 är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.