Publicerad 2018-02-05 08:37

Senast uppdaterad 2018-02-05 08:45

Anslag: justerat protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 26 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.