Publicerad 2018-02-13 13:51

Senast uppdaterad 2018-02-13 13:57

Anslag: justerat protokoll.

Arbetsmarknads- och socialnämndenhade sammanträde 30 januari. §§1-43 är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll från 30 januari.