Publicerad 2018-02-14 15:17

Senast uppdaterad 2018-02-14 15:28

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 5 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.