Publicerad 2018-02-14 11:28

Senast uppdaterad 2018-02-14 11:40

Kungörelse: ansökan om bygglov.

Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detalJplanerna. Här hittar du dessa.