Foto: Bojana Lukac

Tema Hållbar stad

I Malmö kombineras ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Stadens helhetsgrepp i arbetet med urban utveckling  har nått stor framgång och idag anses Malmö vara en av världens grönaste städer.   

Besök våra utbyggnads- och utvecklingsområden och ta del av lärdomar och pågående arbete i Hyllie, Västra Hamnen och  Ekostaden Augustenborg.

Malmö gör tydliga satsningar på att förbättra kollektivtrafiken och är en framgångsrik cykelstad. Med Citytunneln har tillgängligheten i och till regionen stärkts.

Malmö har satt upp tuffa klimatmål. För att nå dem satsar vi brett på förnybar energi, klimatsmarta anläggningar och en hållbar livsstil.

Senast ändrad: 2014-10-17 17:15